Lektura na weekend – Jak każdy pisarz czytać powinien

Stale powtarzam na kursach, że czytanie jest nieodłącznym elementem pisania. Pisanie wymaga także analitycznego podejścia do literatury – podglądania jej, dopatrywania się drugiego dna, rozległych symboli i nawiązań. Profesor Thomas C. Foster, amerykański literaturoznawca, stworzył swoisty podręcznik takiej „pisarskiej” lektury.