Lektura na weekend – (Tragiczne) Studium przypadku

Punktem wyjścia „Pełni nieszczęścia” Petera Handkego, laureata Literackiej Nagrody Nobla, jest samobójcza śmierć matki. Jednak ta krótka opowieść to nie – jak mogłoby się wydawać – literacka próba poradzenia sobie z odejściem ważnej osoby, ale swoisty portret pewnej kobiety – a raczej całego pokolenia kobiet.