Lektura na weekend – „Bez mojej woli nawet liść nie spadnie”

Wydany pierwotnie w 1967 roku tomik „Sto pociech” Wisławy Szymborskiej otwiera znaczący wiersz – i chyba jeden z najważniejszych w dorobku naszej noblistki – „Radość pisania”. I właśnie tę radość, czy może raczej potęgę pisania, potęgę pióra widać w utworach składających się na tę książkę.